Blog is geschreven door Chris Bakker

Sinds een aantal jaar is het voor stichtingen in het primair onderwijs mogelijk om grotendeels uit het Vervangingsfonds te treden en Eigen Risico Drager te worden. Waarom zou je dat doen? Niet alleen om geld te besparen!

Strop of niet?

Als onderwijsstichting heb je de verantwoording om goed voor je personeel te zorgen. Als een medewerker dan toch langdurig afwezig is wegens ziekte, is dat zeer vervelend. Voor de medewerker én voor de school. Je zult een goed plan moeten hebben om uitval zoveel mogelijk te voorkomen en als het nodig is op te vangen. Daarmee kun je een (financiële) strop voorkomen. Het Vervangingsfonds is hiervoor niet de juiste oplossing. Eigen Risico Drager wel.

Het gaat niet alleen om de centen

Veel besturen beantwoorden het vraagstuk omtrent wel of niet uittreden uit het Vervangingsfonds met een business case op basis van ceteris paribus: hoeveel premie hebben we betaald en hoeveel hebben we vergoed gekregen? Maar de afweging vanuit dit perspectief is absoluut niet volledig, het draait niet alleen om de centen. Want het Vervangingsfonds stimuleert het bestuur niet om een actief ziekteverzuimbeleid te voeren. Sterker nog, je premie daalt niet als je het wél doet, dus waarom zou je het doen? Terwijl een actief verzuimbeleid de organisatie juist veel kan opleveren.

De overweging om uit het Vervangingsfonds te treden hoort te beginnen bij het evalueren van het verzuimbeleid. Het is een mooi moment om het beleidsonderdeel dat jarenlang geen prikkel heeft gehad stevig onder de loep te nemen. Je zult zien dat er op dit terrein veel kansen liggen: een actief verzuimpreventiebeleid gaat niet over regeltjes, maar gaat over het welzijn van je medewerkers. Het zorgt voor meer werkplezier. Binnen de organisatie komt het besef terug dat verzuim veel nadelige consequenties heeft en dat je zelf mogelijkheden hebt om hier iets aan te doen.

Kansen ERD

De transitie naar Eigen Risico Drager creëert dus grote kansen: als bestuur kun je dankzij een goed beleid het ziekteverzuim verminderen en vergroot je het welzijn van je medewerkers. En daarmee verhoog je de kwaliteit van het onderwijs. Dat is toch iets waar iedere onderwijsinstelling naar streeft? Het financiële voordeel dat je kunt behalen zal een mooie bijkomstigheid zijn, maar laat het niet de enige reden zijn om na te denken over de overstap naar Eigen Risico Drager!

Wil je weten of een overstap naar ERD ook voor jouw organisatie meerwaarde heeft? Of hoe je een goed verzuimbeleid implementeert? Als onderwijsspecialist binnen Forque kan ik met je meedenken. Bel of mail me voor een afspraak via T: +31(0)6- 13 15 13 72 of via E: c.bakker@forque.nl.

Deze blog is geschreven door:

 

 

 

Chris Bakker
Senior Consultant 

Businessconsultant nodig op afstand? Geen probleem!

    (Bij verzenden ga je akkoord met ons privacybeleid)