Samen groeien, zowel persoonlijk als zakelijk

Forque is de laatste jaren explosief gegroeid. Daar zijn we trots op! Dit brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Want hoe zorg je ervoor dat (jonge) collega’s betrokken blijven bij hun eigen ontwikkeling, gemotiveerd blijven, werk/privé-balans in orde is en ze op de juiste plek zitten? En de ‘Forque-cultuur’ bewaken waarin elkaar ‘echt’ kennen essentieel is? Op basis van deze vragen en uitdagingen is Forque een bijzonder project gestart.

Ontwikkelen en boven jezelf uitstijgen

Forque is specialist in het effectief inrichten van bedrijfsprocessen en altijd op zoek naar het maximaal mogelijke. Werknemers die zich ontwikkelen en boven zichzelf uitstijgen is hierin ons ultieme doel. Dit is goed voor de werknemer zelf en komt daarmee ook de kwaliteit van de geleverde diensten ten goede. Wij streven ernaar de beste kwaliteit te leveren, iedere keer weer opnieuw. Hierin is een goede dosis plezier onmisbaar; plezier verbindt en geeft energie.

Cruciale rol voor team

Om bewustwording te creëren, aandacht te geven en acties te stimuleren om het welzijn en werkgeluk te bevorderen, speelt het team een cruciale rol. In een team komen de persoonlijke wensen en verwachtingen en de verwachtingen en wensen van de organisatie bij elkaar. Al snel werd ons duidelijk dat in de lijn individu-team-organisatie nog veel winst te behalen was. Tijd voor actie! In 2020 zijn we dit project gestart om een belangrijke slag te maken tussen het individu in het team en de teams in de organisatie.

AFAS koppelingen en maatwerk

Wat is BAS(-T)?

De BAS(-T)-methodiek draait om drie dingen: Bewustwording, Aandacht en Stimuleren (in Teams). Bewustwording van de ‘persoonlijke’ dimensie, aandacht voor de belangen van het individu in de organisatie en een voortdurend stimuleren van deze thema’s, zodat duurzame inzet kan worden gewaarborgd. Hierbij staan bijvoorbeeld vragen rondom individuele situaties, werkgeluk en ambities centraal. Want hoe zorg je nou samen, met je team, dat iedereen happy is in zijn of haar rol en zich kan ontwikkelen zoals hij of zij wil? En hoe stroomlijn je die wensen met de doelen en ambities van de organisatie? Het doel van de BAS(-T)-methode is om iedereens wensen en doelen boven tafel te krijgen, en samen te kijken hoe hier binnen het team en binnen de organisatie invulling aan kan worden gegeven. Met de BAS(-T)-methodiek kan er een slag worden gemaakt tussen het individu in het team en de teams in de organisatie.

Samen doelen bereiken

Binnen het team werd besproken wat de individuele ambities zijn en hoe het team kan helpen die te realiseren. Ook werden er gezamenlijke afspraken gemaakt over (team)ontwikkeling en welke doelen iedereen het komende jaar wil bereiken. Na afloop van de gesprekken werd door iedereen een online vragenlijst ingevuld, de BAS-scan, waarvan de resultaten zijn meegenomen in een eindrapportage. Uit deze rapportage bleek dat er op meerdere fronten nog winst te behalen valt. Zo kwam naar voren dat we elkaar en onszelf meer kunnen stimuleren als we onze ambities uitspreken en delen in onze teams. Wat daarnaast opvallend was – maar voor onze Forque-familie altijd al vanzelfsprekend is geweest – is dat collega’s warmte als belangrijke pijler van de organisatie noemen en dat er echt een familiecultuur bij ons heerst. Nieuwe collega’s ontvangen we altijd met open armen en de mat ‘welkom’ ligt steeds weer op de goede plek.

header Forque A1

Samen werken aan de toekomst

Om samen te kunnen blijven innoveren op zakelijk vlak en te kunnen blijven groeien op persoonlijk vlak wordt de BAS(T)-methodiek verder door ontwikkeld. Hierdoor kan Forque als organisatie het geluk en de duurzaamheid van collega’s centraal blijven stellen. Het beoordelings- en beloningssysteem gaat hier onder andere voor op de schop. Hierin ligt momenteel vooral de nadruk op prestatie in plaats van ontwikkeling. Samen blijven we zo werken aan een fijne werk- en leeromgeving binnen onze Forque-familie!

Businessconsultant nodig op afstand? Geen probleem!

    (Bij verzenden ga je akkoord met ons privacybeleid)