Blog gepubliceerd op 8 oktober 2015 door Sybren Westerink

Nu we enige weken verder zijn en helder is dat Helder doorstart (die woordspeling raken we niet meer kwijt vrees ik), is gelukkig gebleken dat er onderwijsinstellingen met ambitie en zelfvertrouwen zijn. Deze instellingen hebben besloten het heft in eigen hand te nemen. Ze onderzoeken hoe ze met een minimum aan externe inhuur in combinatie met geoptimaliseerde processen zelf controle kunnen krijgen over een belangrijk deel van hun organisatie. Van harte gefeliciteerd zou ik zeggen. En voor diegenen die die stap nog niet hebben gezet: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Over dwalen gesproken: er valt mij nog wel iets anders op de afgelopen weken. Ik constateer met stijgende verbazing dat er binnen het primair onderwijs wel heel erg veel onduidelijkheid bestaat over de verplichtingen van onderwijsinstellingen daar waar het gaat om aanbestedingsrecht. Er worden overeenkomsten met dienstverleners en softwareleveranciers gesloten zonder dat ze nationaal of Europees zijn aanbesteed. En nu kan dat best tijdelijk doordat onderwijsinstellingen nu eenmaal iets moeten regelen als hun dienstverlener failliet gaat. Dat is het probleem niet.

Wat dan wel? Een voorbeeld: een overeenkomst met een dienstverlener die per januari in gaat met een looptijd van een jaar en een contractwaarde van € 60.000,- wordt toch al heel snel openbaar aanbestedingsplichtig. Immers, u kunt waarschijnlijk niet hard maken dat u daadwerkelijk van plan bent om in de loop van volgend jaar opnieuw een aanbieder te gaan selecteren. Als u dit jaar klant van OSGMetrium was, bent u waarschijnlijk wel toe aan een beetje rust op dit front. Waarschijnlijk kiest u voorlopig daarom voor verlenging van de nieuw te selecteren aanbieder. Waarmee u verplicht wordt om de contractwaarde met vier te vermenigvuldigen en de bewuste overeenkomst opeens Europees aanbestedingsplichtig is!

De afgelopen weken heb ik hierover een aantal interessante gesprekken gevoerd met Stephan Corvers, een erkend specialist op het gebied van aanbestedingsrecht (www.corvers.nl). Wij realiseerden ons tijdens die gesprekken dat aanbesteden door veel instellingen (trouwens ook buiten het primair onderwijs) als last wordt ervaren. Terwijl aanbesteden met een goede businesscase in de hand ook best een lust kan zijn. Het is bij uitstek de gelegenheid om nu eens goed met elkaar te bepalen wat de beoogde opbrengst van een aan te besteden product of dienst is. En op welke manier de samenwerking met de leverancier het beste vorm gegeven kan worden.

Als dat soort vragen in een businesscase beantwoord wordt en deze businesscase past in een ontwikkeld aanbestedingsbeleid, dan is aanbesteden niet moeilijk (geen dure bureaus nodig!) en voegt het echt waarde toe. Van last naar lust dus. Momenteel ben ik met Corvers in gesprek om te bekijken of we wellicht een gestandaardiseerde toolkit kunnen ontwikkelen om dit soort zaken voor onderwijsinstellingen ook echt uitvoerbaar te maken. Wordt vervolgd!

Wil je verder praten? Bel mij op 06-41342657 of neem contact op per email via s.westerink@forque.nl.