Diensten

Elke organisatie kent drie hoofdprocessen: besturende processen, primaire – op de klant gerichte – processen en ondersteunende processen. Binnen deze generieke basisindeling kent elke organisatie haar eigen variaties. Primaire processen zijn daarbij het meest onderscheidend. Besturende en ondersteunende processen zijn bij vrijwel alle organisaties in hoofdlijnen hetzelfde.

Strategieontwikkeling

Strategie is het actieplan van een langetermijnvisie, waarbij de organisatie aangeeft welke doelstellingen ze wil bereiken. Wij geloven dat een objectieve blik helpt bij het vertalen van een visie en tunnelvisie voorkomt.

Lees meer

Procesoptimalisatie

Onder procesoptimalisatie verstaan wij alles wat nodig is om een effectieve en efficiënte organisatie in te richten. Verwacht bij Forque geen ellenlange rapporten, maar een pragmatische aanpak met blijvende resultaten.

Lees meer

Interimdiensten

Hét kenmerk van interimdiensten is dat dit een begin en een einde heeft. Dat betekent dat je in korte tijd niet alleen moet denken, maar vooral ook doen! Wij zijn een organisatie die ‘denken’ effectief kan omzetten in actief ondernemen.

Lees meer

Wilt u ook een onderscheidend primair proces?