Mavim

Mavim is een Nederlands bedrijf dat software ontwikkelt voor het beheersen, verbinden, delen en verbeteren van de gehele informatiehuishouding van een organisatie. Deze informatie kan betrekking hebben op processen, protocollen, functies en werkinstructies; op beleid, wetgeving, risico’s en beheersmaatregelen; en op applicaties, systemen en onderhoudscontracten.

MavimPartner

Forque is partner van Mavim omdat wij ervan overtuigd zijn dat het in kaart brengen van processen bij veranderingen en verbetertrajecten zeer nuttig is om te komen tot resultaat. Deze tool helpt:

  • Bij het voorbereiden van implementaties en optimalisaties van AFAS.
  • Inzicht te geven in processen, afspraken, systemen, risico’s, etc.
  • Bij het definiëren van procesblauwdrukken voor het starten van veranderingstrajecten.

Mavim Rules 9

Mavim Rules stelt Forque in staat een 360 graden overview te creëren waarmee we grip op iedere verandering krijgen, of dit nu gaat om kwaliteitsverbetering, bedrijfstransformatie of procesoptimalisatie.
Mavim en Forque versterken elkaar omdat we een visie delen. Namelijk dat een organisatie alleen kan verbeteren wanneer mensen, processen en technologie met elkaar worden verbonden. Met Mavim Rules brengen we deze drie onderdelen dichter bij elkaar en zetten we een eerste stap richting resultaat.

AFAS Implementation Accelerator

Falende ICT-projecten komen regelmatig in het nieuws, trajecten waarbij tijd en budget schromelijk worden overschreden of waar niet wordt opgeleverd wat men beoogd en verwacht had. Deze problemen en teleurstellingen zijn vaak terug te leiden naar één probleem: een ontoereikende voorbereiding. Forque heeft samen met Mavim de AFAS Implementation Accelerator ontwikkeld. Het procesmodel legt keuzes, overeenkomsten en verschillen vast en relateren dit aan de functionaliteiten van AFAS Software. Zo ontstaat er op voorhand helderheid over hoe processen zullen gaan verlopen en wat er nodig is voor de inrichting en wat er precies wordt ingericht.

Lees hier meer over de AFAS Implementation Accelerator…

Mavim Expert

Forque adviseert en ondersteunt organisaties met het in kaart brengen van kwaliteitsmanagement, applicatie implementaties, business transformaties en/of risicomanagement. Jacob-Jan Mannak is als Mavim Expert altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Meer informatie

Bent u bezig met een verandering of verbetertraject? Wilt u uw processen graag in kaart brengen om zo verbeteringen te kunnen identificeren? En kunt u daarbij hulp gebruiken? Wij kijken graag met u mee. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via T:+31(0)85- 27 33 490 of E: info@forque.nl

Jacob-Jan Mannak

Jacob-Jan Mannak

Projectmanager - Partner

T: +31(0)6- 45 05 65 28
E: jj.mannak@forque.nl