Privacy beleid

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website forque.nl bezoekt. De Privacy Policy voor klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Forque.nl.

Privacy Policy voor bezoekers

1. Beheer

De website www.forque.nl staat onder beheer van Forque Advisory Service NL BV (hierna te noemen Forque). De contactgegevens zijn hier te vinden.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan forque.nl worden permanent bewaard. Deze gegevens zijn uitsluitend te herleiden naar een organisatie, nooit naar een persoon.
2b forque.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Forque kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera.
2e Gegevens die door de klant aan Forque.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Aanpassing of verwijderen gegevens

De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte of opgeslagen gegevens te wijzigen of te verwijderen. Forque.nl kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Forque.nl voorgeschreven wijze door te geven. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Forque.

4. Cookies

5. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij forque.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Forque.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor klanten

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Forque.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

a Het verwerken van de bestelling.
b Het sturen van één of meerdere mails.
c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Forque denkt dat het kan bijdragen tot een betere bedrijfsvoering voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Forque.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Forque.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen (AFAS Profit).

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Forque.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Forque.nl voorgeschreven wijze door te geven. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Forque.

Privacy Policy voor sollicitanten

1. Gegevens die door de sollicitant verstrekt worden

Forque.nl kan de gegevens die door de sollicitant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

a Het verwerken van de sollicitatie.

b Het benaderen van de sollicitant voor toekomstige vacatures.

2. Verwerking van de gegevens

Indien een sollicitant zijn gegevens achterlaat:

2a zullen deze met voorafgaand verleende toestemming voor een duur van maximaal 1 jaar bewaard worden indien de sollicitant niet in dienst komt van Forque. Bij geen verleende toestemming zullen de gegevens na 4 weken worden verwijderd.

2b zullen deze, als de sollicitant in dienst komt van Forque, worden bewaard voor een duur zo lang als de looptijd van het dienstverband plus maximaal 7 jaar. Sommige persoonsgegevens kennen volgens de wet een verplichte langere bewaartermijn.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de sollicitant aan Forque.nl zijn verstrekt zullen niet aan derden worden doorgegeven, totdat de sollicitant daadwerkelijk een medewerker van Forque is.

Er is echter een uitzondering op deze regel:

3a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

4. Beveiliging

De gegevens die de sollicitant aan Forque.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen (AFAS Profit).

5. Aanpassing van gegevens

De sollicitant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Forque.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Forque.nl voorgeschreven wijze door te geven. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Forque.

    (Bij verzenden ga je akkoord met ons privacybeleid)

      (Bij verzenden ga je akkoord met ons privacybeleid)