Selecteer een pagina

Privacy Beleid

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website forque.nl bezoekt. De Privacy Policy voor klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Forque.nl.

Privacy Policy voor Bezoekers

1. Beheer
De website www.forque.nl staat onder beheer van Forque Advisory Service NL BV. De contactgegevens zijn hier te vinden.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan forque.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b forque.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Forque kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Forque denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a forque.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Forque.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij forque.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Forque.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor klanten

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Forque.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan WebsiteSupporters.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Forque.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Forque.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Forque.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Forque.nl voorgeschreven wijze door te geven.