CMO Flevoland

Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Flevoland staat voor een vitale samenleving waarin welzijn en zorg goed zijn geregeld. CMO Flevoland is de onmisbare partner in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. “Wij weten wat er speelt en leeft in de regio en delen onze kennis graag. We leggen actief de verbinding tussen zorgconsumenten, professionals en organisaties. Daarbij maken we gebruik van de denk- en doen kracht van de consument. Zo draagt CMO Flevoland bij aan prettig leven: leren, werken, wonen en zorgen in Flevoland.”

Reden van overstap
Marijke Loosman, financieel administrateur van CMO, vertelt: “We werkten voorheen met drie verschillende programma’s, één voor de salarisverwerking, één voor de boekhouding en één voor onze cliëntinformatie oftewel een CRM-systeem. Vanwege verouderde systemen, het kostenaspect en wensen voor enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik is er gekozen voor AFAS Software, een systeem waar je veel mee kunt en je binnen een standaard zelf kunt inrichten. Dit is handig voor CMO Flevoland omdat wij als zorg en welzijn organisatie vaak net even anders werken dan andere instellingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld te maken met subsidies, waarmee je in je administratie rekening moet houden.

Marijke Loosman, financieel administrateur: “We hebben heel fijn samengewerkt met Forque. Wat vooral prettig was om snel te schakelen en hulp te krijgen bij de inrichting. De basis staat nu. In de toekomst gaan we deze basis zeker nog verder uitbreiden.

De verandering
“In de zomer van 2016 zijn we begonnen met onze kennismaking en implementatie van AFAS Software”, vertelt Marijke. We maken gebruik van de AFAS-modules CRM, Financieel, HRM en Projecten. Op 1 januari 2017 zijn we met de financiële administratie live gegaan. Met AFAS kan erg veel en het project heeft een grote impact. We maken ook gebruik van AFAS InSite. Onze collega’s hebben hier zeer positief op gereageerd en zijn blij met de wijze waarop er nu uren geboekt kunnen worden, je organisatie-mededelingen kunt lezen en insturen, verlof kunt aanvragen, projectadministratie kunt inzien en facturen kunt goedkeuren. Het is logisch opgebouwd en het werkt gewoon!

Uiteraard kwamen we in het begin nog wat kinderziektes tegen, maar deze konden we zelf of met hulp van Jacob-Jan Mannak of Matthijs de Haan van Forque adequaat oplossen. Door ons intensieve contact en de kennis van Forque werden problemen snel en goed opgelost. We merken dat onze eigen kennis groeit en we steeds meer zelf kunnen, dat voelt ook goed. Je wilt toch het liefst zélf een vraag of wens, indien deze het proces verbetert, direct kunnen doorvoeren.”

Meer informatie

Meer informatie over AFAS optimalisatie of implementatie? Neem dan contact op met Jacob-Jan Mannak.

Jacob-Jan Mannak

Jacob-Jan Mannak

Projectmanager - Partner

Contact

T: +31 (0) 6-45 05 65 28
E: jj.mannak@forque.nl