Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs

De scholen (36) van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs (SKPO) zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. Ze vormen een herkenbare groep scholen voor bijzonder primair onderwijs met duidelijke gezamenlijke doelen en ze stellen alles in het werk om de kinderen zo optimaal mogelijk naar hun toekomst te begeleiden. De grote invloed van schooldirecties, teams en MR-en op de wijze waarop de verschillende scholen vormgeven aan hun onderwijs is kenmerkend voor hun organisatie.

Zelf doen

De wereld verandert. De ontwikkeling van automatisering gaat snel. Zo snel dat technieken die jaren geleden alleen voor grote organisaties binnen bereik lagen, nu ook in het onderwijs toepasbaar zijn en tot aansprekende resultaten kunnen leiden. Er ontstaat daarmee een nieuwe mogelijkheid voor het uitvoeren van administratieve processen: namelijk niet meer via het administratiekantoor, maar zelf organiseren en bewust en partieel uitbesteden.

Wij waren ontevreden over onze bedrijfsprocessen en wilden hierin verbeteringen aanbrengen. Het doel was onder andere te komen tot een eigen AFAS-omgeving op een eigen licentie en daarbij een significante verbetering in onze administratieve processen te realiseren. Forque heeft ons geholpen de stap te zetten naar meer regie en een betere controle op de administratieve processen.

Besparingen gerealiseerd

Forque heeft veel ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen, ook in andere branches. En dat merk je. Ze zijn ongelooflijk snel, creatief, maar eerst en vooral ook betrouwbaar en loyaal. En het zijn ook nog leuke mensen!
Dankzij onze samenwerking beschikken we nu over een eigen AFAS- en ProActive-omgeving waarin we onze processen maximaal hebben geoptimaliseerd en geborgd. Daarmee lopen we voorop en hebben we enorme besparingen gerealiseerd. Eindelijk kunnen we de gewenste kwaliteit leveren en hebben we plezier van onze systemen. Wie had ooit gedacht dat wij de salarisadministratie voor 1100 medewerkers zouden kunnen laten doen in drie dagen per maand?

Carla van den Heijkant, voorzitter CvB van SKPO “Het is een heel goed besluit geweest om meer zelf te doen. Alles zelf doen gaat niet en hoeft ook niet. Maar dat we weer baas zijn over onze eigen processen is een gevoel wat ik iedere schoolbestuurder kan aanbevelen. Het is heerlijk!”

Sybren Westerink

Sybren Westerink

Directeur - Partner

Procesoptimalisatie