Op deze pagina vindt u alle voorwaarden met betrekking tot de door Forque geleverde diensten.

 

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden die Forque uitvoert voor haar klanten.

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden 

Verwerkersovereenkomst

Forque gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. In de Verwerkersovereenkomst leest u alles over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bewerkersovereenkomst
Verwerkersovereenkomst